Radca prawny to jeden z zawodów, na których ciąży olbrzymia odpowiedzialność

Radca prawny to jeden z zawodów, na których ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Mimo długiej, bo niemal ośmioletniej drogi do pełnienia tej funkcji, nie da ustrzec się bardzo doniosłych w skutkach błędów. Pomyłki nawet małe, w przypadku uczestniczenia w zawieraniu wielomilionowych umów, mogą stanowić błąd w sztuce, a za straty tym wywołane, radca prawny odpowiada osobiście do kwoty faktycznie poniesionych strat. Utracone korzyści nie mogą być dochodzone z tego tytułu.

Jak wysoko warto się ubezpieczyć?

Wysokość posiadanego OC radcy prawnego zastosowanie zielonej cebuli powinna być uzależniona od typu prowadzonej działalności. Działalność polegająca na obsłudze rozwodów i drobnych spraw cywilnych pozwala na korzystanie z podstawowej wysokości ubezpieczenia. Doradzanie przy zawieraniu olbrzymich transakcji gospodarczych powinno natomiast skłaniać raczej ku zakupowi największych możliwych sum ubezpieczeniowych, oferowanych przez ubezpieczycieli. Należy pamiętać, że radca prawny, nawet działający w ramach kancelarii prawnej odpowiada za swoje zobowiązania co do zasady samodzielnie.

Od czego chroni OC radcy prawnego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego nie różni się zasadniczo od tego, do którego wykupienia zmuszony jest z mocy obowiązującego prawa lekarz. Osoba wykonująca ten zawód zwolniona jest z pokrycia strat z tytułu popełnienia błędu w sztuce, a więc popełnienia rażącego błędu podczas sprawowania swoich obowiązków. Wzorcem, do którego następuje porównanie, jest wzorzec eksperta. Oznacza to, że pełnomocnik popełnia rażący błąd, o ile przy umiejętnościach, które posiada typowy radca prawny, a także posiadanych przez niego informacjach, błędu dało się uniknąć.

Ubezpieczenie podczas wykonywania zawodu radcy prawnego jest obowiązkowe z mocy samego prawa. Zdaje się jednak, że nawet gdyby przepisy nie konstytuowały takiego obowiązku i tak byłoby to niezbędnym elementem praktyki. Ryzykowanie olbrzymich odszkodowań podpisując każde pismo mogłoby przysporzyć niemałych stresów.